Arbetet i slummen!

New Life Mission bedriver hjälpverksamhet i slummen "Kware", Ongata Rongai.

Här finns många människor lever under existensminimum. Barnen växer upp i en miljö där sjukdom, kriminalitet, prostitution, alkohol och våld är en del av vardagen.

Barnarbete är vanligt, för att familjen ska kunna få lite mat eller kunna betala hyra.

Här kan du välja att bli Fadder. Göra skillnad för de fattigaste barnen genom utbildning, läkarvård och mat.

Hur når hjälpen fram?

- Fadderprogram för barn i form av utbildning, mat och sjukvård.
- Matbespisningsprogram för undernärda barn och förståndshandikappade barn i 3 grundskolor.    
- Stöd och omsorg till äldre personer .
- Punktinsatser: till matpaket, hyra, filt, läkarvård eller nytt tak.
- Hembesök, uppföljning och rådgivning
- Kontor och mottagning dit behövande kan komma och få hjälp.
- Stöd till flyktingar och kvinnogrupper som får möjlighet till mikrolån.
- Vårdcentral med mottagning på New Life Mission

Kontakt: Annikki Hagström info@newlifemission.se