Samariten barnhem

Barnen bor på barnhemmet i kortare eller längre perioder, beroende på det enskilda behovet. Att låta varje barn få möjlighet till en trygg barndom där lek och lärdom går hand i hand är ett av våra mål. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Under åren som gått har flera hundra barn fått hjälp i kortare eller längre perioder, beroende på det enskilde barnets personliga behov. Samariten har 40-50 barn på barnhemmet i åldern 0 till 18 år.
 
Samariten barnhem tar först och främst emot barn som har en förälder i fängelse. Medan mamman sonar sitt straff får barnet omsorg på barnhemmet. Enligt kenyanska myndigheters riktlinjer är det först och främst föräldralösa barn som ska bo på barnhem, men även barn som kommer från svåra förhållanden tas emot. Samariten tar även emot barn vars föräldrar är döda eller sjuka i aids, en sjukdom som skördar allt fler och fler offer.
 
För att ge barnen det största skyddet tilldöms hemmet vårdnaden av en barndomstol. Samariten Barnhem har en nära kontakt med barnavårdsnämnden i Kadjado distrikt.

Alla barn har rätt till liv och utveckling

Alla barn i skolålder går på missionens egen förskola eller på en närliggande grundskola. När barnet flyttar hem igen fortsätter barnet utbildningen i sin hemmiljö.
 
För New Life Mission är det viktigt att ha kontakt med barnets familj. De barn som har möjlighet åker hem till familjen över loven. Vi uppmuntrar även familjen att ha regelbunden kontakt med hemmet.

Att leka, upptäcka och utforska är en del av barnens natur

Därför åker barnen ofta på små eller längre utflykter. Det kan t.ex vara en resa till Mombasa för att bada i havet. En mycket unik upplevelse för de flesta barnen. Att resa till någon av alla djurparker är mycket spännande och lärorikt. På lediga stunder får barnen lära sig att ta hand om hemmets egna husdjur.

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.