Vad är New Life Mission?

Sverige och Norge:
En fristående kristen organisation som grundades 1978, som ett resultat av missionsarbete i Kenya och arbete tillsammans med Kenyanska myndigheter i fängelsen, med ex fångar. Arbetet i Sverige och  Norge har varit att förmedla bistånd och fadderskap till Kenya och de olika projekt som gjorts.

Kenya:
En kristen organisation som grundades i Nairobi 1978. Vilka såg behoven av de många unga människor och barn som stod i desperat behov av hjälp. Genom arbete inom de Kenyanska fängelserna stod man ofta ansikte mot ansikte med frågan:” Vad kan ni göra för mig när jag blir fri?”
 
Ett rehabiliterings program för ex-fångar startades vilket nu har förändrats till yrkesskolor för ungdomar. Snart fanns ytterligare en fråga från fängelsets socialchef, ”Kan ni göra något för barnen vilkas mammor sitter dömda i våra fängelser?” Missionen öppnade ett barnhem ,"Samariten Barnhem"  för att hjälpa dessa barn.
 
Nu, många år senare, har New Life Mission vuxit till en kristen organisation (NGO) där målet är att ge så många människor som möjligt en bättre start i livet. Och detta gör vi genom bl. annat Barnhemmet Samariten, Maria hemmet, förskolor, yrkesskolor, sociala program samt andra utvecklingsprogram av olika slag och kyrkor.

New Life Mission arbetar huvudsakligen ut ifrån två stationer:

- Huvudstationen i Ongata Rongai 20 km syd om Nairobi där vi har 1,5 ha land.
- Mashuru stationen 130 km syd öst om Nairobi inne i Masai land där vi har 5 ha.

Läs mer om vår verksamhet här