Vad är New Life Mission?

Sverige och Norge:
En fristående kristen organisation som grundades 1978, som ett resultat av missionsarbete i Kenya och arbete tillsammans med Kenyanska myndigheter i fängelsen, med ex fångar. Arbetet i Sverige och  Norge har varit att förmedla bistånd och fadderskap till Kenya och de olika projekt som gjorts.

Kenya:
En kristen organisation som grundades i Nairobi 1978. Vilka såg behoven av de många unga människor och barn som stod i desperat behov av hjälp. Genom arbete inom de Kenyanska fängelserna stod man ofta ansikte mot ansikte med frågan:” Vad kan ni göra för mig när jag blir fri?”
 
Ett rehabiliterings program för ex-fångar startades vilket nu har förändrats till yrkesskolor för ungdomar. Snart fanns ytterligare en fråga från fängelsets socialchef, ”Kan ni göra något för barnen vilkas mammor sitter dömda i våra fängelser?” Missionen öppnade ett barnhem ,"Samariten Barnhem"  för att hjälpa dessa barn.
 
Nu, många år senare, har New Life Mission vuxit till en kristen organisation (NGO) där målet är att ge så många människor som möjligt en bättre start i livet. Och detta gör vi genom bl. annat Barnhemmet Samariten, Maria hemmet, förskolor, yrkesskolor, sociala program samt andra utvecklingsprogram av olika slag och kyrkor.

New Life Mission arbetar huvudsakligen ut ifrån två stationer:

- Huvudstationen i Ongata Rongai 20 km syd om Nairobi där vi har 1,5 ha land.
- Mashuru stationen 130 km syd öst om Nairobi inne i Masai land där vi har 5 ha.

Läs mer om vår verksamhet här

FRII`s Kvalitetskod

New Life Missions Stadgar
New Life Missions Insamlings Policy
New Life Missions Uppförande Policy
New Life Missions Styrelse CV
New Life Missions senaste Årsmötesprotokoll

Årsredovisningar

Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015

Effektrapport 2018 för verksamhetsåret 2017

Personuppgifter

Integritetspolicy – Stiftelsen New Life Mission

Du som är med och ger liv åt barns drömmar genom New Life Missions arbete är väldigt viktig för oss. Vi är måna om att du ska känna dig trygg och vi värnar alltid om din integritet när vi hanterar dina personuppgifter.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet. Du har också flera rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR, bland annat att få information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, att kontrollera att de är korrekta och att få uppgifterna raderade.

Vi ser till att brandväggar och antivirusprogram är uppdaterade för att skydda dina uppgifter.

Om du vill veta mer, ändra eller radera personuppgifter som vi har samlat in om dig är du välkommen att höra av dig till oss genom på vår e-mail adress info@newlifemission.se