Nyheter och insamlingsmål 2016

JEEPLINJE I MASHURU

Vaccinations projekt för massajer 13 mil syd öst om Nairobi. Kenyansk sjuksköterska når ut till svår tillgängliga byar med vaccinationer. Vaccinationer RÄDDAR LIV!

Främja kvinnors hälsa och självbestämmanderätt genom att erbjuda gratis råd givning och preventiv medel. Behandla vanligt förekommande sjukdomar.

VILL DU BIDRA TILL JEEPLINJEN OCH VACCINATIONSPROGRAMMET SOM RÄDDAR MÅNGA SMÅ MASSAJBARN?

Insamlingen är redan igång!
Kontakta oss på: mashurujeepline@gmail.com 
SWISHA din gåva till: 9004698.
New Life Mission Bankgiro 90 - konto Svenska insamlingskontroll: 900-4698

Nyhetsbrev

Nu har ett nytt Nyhetsbrev kommit ut  Mars 2017
Läs senaste nyhetsbrevet här....