Mariahemmet

Ett hem med 20 platser för pojkar som är föräldralösa. Målet är att ge dem en trygg uppväxt där lek och utbildning går hand i hand. Till Mariahemmet kommer föräldralösa pojkar från när området i Mashuru och Nairobi.

Mashuru ligger 13 mil sydväst från Nairobi och New Life Missions huvudstation. Hemmet byggdes 1993 eftersom behovet fanns att erbjuda pojkar en annan boendeform med inriktning på utbildning, odling, undervisning i el, snickeri och rörmokeri.

Många av pojkarna har haft ett liv som gatubarn präglat av kriminalitet. En miljö som är skadlig och destruktiv för unga människor. Därför erbjuder Mariahemmet en trygg och lantlig uppväxt. Där pojkarna får stöd och hjälp att slutföra sina grund och gymnasieutbildningar. På 5 hektar stort land, finns en egen djupborrad brunn. En del av området lär sig pojkarna att odla grönsaker.

TACK för din gåva den ger hopp om en FRAMTID för pojkarna.