Kari Anne flickhem

I Kenya praktiseras fortfarande könsstympning på flickor. En folkgrupp som utför detta är massajerna.

Flickorna räknas inte som vuxna innan omskärelsen. Enligt lagen är detta förbjudet, men traditionerna är djupa och ritualerna utförs ändå. Många flickor önskar inte genomgå denna process. De behöver skydd och hjälp för att kunna stå emot och i samarbete med myndigheterna har New Life Mission öppnat Kari Anne Flickhem i Mashuru där flickorna får ett tryggt boende.

Ett annat viktigt mål är att slutföra studierna och få kunskap om deras rättigheter. Att återskapa brutna relationer med familjen. I dag bor 14 flickor på Kari-Anne flickhem.

Könsstympning är alltför vanligt i många länder. Ingreppet kan leda till infektioner, infertilitet och i värsta fall döden. Ofta är det en barnmorska som utför stympningen, i tron om att det är nödvändigt och för flickans utveckling .

Du kan vara med och göra skillnad!

Genom att bli  fadder bidrar du till:

- Att ge Flickor en möjlighet att få skydd på Kari Anne hemmet.
- Utbilda om de skadliga följderna så att de slutar att könsstympa flickor.
- Förverkliga deras drömmar!
- Satsa på utbildning.

En av flickornas egen berättelse:

Flydde till New Life från tvångsäktenskap.

Hon hade blivit väckt på morgonen av en ung massajflicka som bultade på dörren och ville komma in. Dom slog sig ner inne i den mörka hyddan, flickan som var rädd började efter en stund att berätta om sin pappa som vägrat att lyssna på hennes förslag om giftermål, med den unge massajen som hon träffat i skolan.

- Det blir inget med det sa pappan. Han kan inte betala mig fem kor som är brudpriset för dig!

Pappan hade nu på egen hand funnit en kadidant som var villig att ge honom vad han begärde. En äldre massaj med inkomst från en bar i samhället, som är respekterad och redan gift sedan tidigare. Flickan hade inte glömt lärarinnans uppmaningar i skolan om att lagen förbjuder barnäktenskap.

Hon fattade därför ett av hennes svåraste beslut när hon tidigt samma morgon som bröllopet skulle hållas lämnade hemmet och FLYDDE.